Badania lekarskie

Początek września poświęcamy na badania lekarskie. Zależy nam aby każde dziecko trenujące w naszej Akademii było diagnozowane dwa razy w roku. Należy wykluczyć wszelkie przeciwskazania aby dzieci mogły cieszy się trenowaniem piłki nożnej. Każdy zawodnik AP Lider w Łomży i Nowogrodzie poddany zostanie podstawowej diagnostyce medycznej, między innymi: morfologia, mocz, OB, badanie EKG, ważenie, mierzenie, indywidualna konsultacja rodzica i dziecka z lekarzem sportowym. W dniach 2 i 4 września odbędą się badania w Nowogrodzie, a 3 i 5 września w Łomży. Szczegółowe informacje i druki przekażą wkrótce trenerzy.