Okiem Lidera XLV

Dziś temat, Organizacja i prowadzenie treningu według wytycznych PZPN :

- przygotowanie się do treningu tak, aby przejścia do kolejnych ćwiczeń były płynne – dbanie o intensywność treningu.

- wyznaczenie miejsca na wodę.

- przywitanie dzieci i sprawdzenie listy obecności.

- przedstawienie tematu zajęć i celu treningu (technika, taktyka, motoryka)

- prowadzenie zajęć we współpracy z asystentami. Właściwa organizacja i podział obowiązków w celu zwiększenia indywidualizacji i intensywności zajęć.   

- stworzenie środowiska przyjaznego, sprzyjającego kreatywności dziecka (pozytywny przekaz, brak ironii, pochwały)

- używanie języka przekazu adekwatnego do wieku dziecka

- zadawanie pytań otwartych, naprowadzających, tak, by dziecko samo mogło odpowiedzieć i zapamiętać

- podziękowanie dzieciom za zaangażowanie i wyróżnienie dziecka, które czymś się w danym treningu wyróżniło

Są to ogólne wytyczne, które dany  klub może modyfikować według uznania. Więc modyfikujmy, ale kierując się dobrem naszych podopiecznych. 

 

fot. Kamil Brzostowski