Okiem Lidera XXVI

Czy łatwo jest prowadzić akademię piłkarską?

Zarządzanie klubem szkolącym dzieci jest pracą dodatkową, tzw. praca „po godzinach”. Można mieć wielkie plany, idee, nowatorskie pomysły. Ale co z tych wielkich rzeczy jeśli ogranicza nas czas? Czy jest możliwość stworzenia silnego ośrodka piłkarskiego nawet w małym mieście? Uważam, że jak najbardziej.

Kluczowe zagadnienia, bez których praca w akademii nie ma sensu to:

1. Mierz siły na zamiary.

2. Optymalizacja czasu.

3. Jeśli coś zaplanujesz, zrób to w terminie.

Rozwińmy pokrótce każdy punkt:

Mierz siły na zamiary - trzeba dostosowywać możliwości do zamiarów, to znaczy stawiać sobie ambitne cele, a potem dążyć do ich zrealizowania, gdyż przy olbrzymiej motywacji zawsze się znajdzie w sobie siłę, by to osiągnąć. Stawiajmy sobie cele ambitne, ale w naszym zasięgu. Jeśli wydaję się na początku poza zasięgiem to podzielmy go na mniejsze cele. Zamiast zrobić jeden duży krok, zróbmy trzy małe. Np. : duży cel: mieć 200 zawodników w akademii. Może to być nierealne w pierwszym odczuciu. Ale podzielmy to na trzy małe kroki:

- zapewnijmy bazę dla 200 zawodników,

- zapewnijmy trenerów dla 200 zawodników,

- zapewnijmy podstawy organizacyjno – finansowe dla 200 zawodników.

Mamy trzy kroki, które należy wykonać po kolei, aby jeden duży stał się realny.

Optymalizacja czasu - Zastanów się, jakie są powody powstawania opóźnień w realizacji zadań, do najczęściej wymienianych należą: odkładanie pracy na ostatnią chwile, przyjmowanie na siebie zbyt dużej ilości zadań, brak motywacji do pracy, a także problemy z organizacją pracy i błędne szacowanie czasu, potrzebnego na realizację zadania. Jeśli nie zaczniesz temu przeciwdziałać to Ty lub Twoi wspólnicy w akademii będą stopniowo przestawać lubić swoją pracę, a ich motywacja będzie się zmniejszać. Nie można dopuścić do takiej sytuacji! Najprostszy sposób żeby temu zapobiec jest prosty: przestań marnować czas!!! Czyli:

- przestań korzystać z Internetu bez sensu,

- ogranicz kontakty towarzyskie w trakcie godzin pracy,

- ogranicz do minimum prywatne telefony w trakcie dnia,

- nie przedłużaj na siłę przerw w pracy.

Jeśli coś zaplanujesz, zrób to w terminie – policz, ile godzin w tygodniu jesteś w stanie poświęcić na pracę w akademii. I planuj tyle pracy, ile w trakcie tego czasu jesteś pewien, że wykonasz. Nie planuj, jak wierz, że czegoś nie zrobisz. Odłóż to na później, przygotuj grunt pod to i wtedy działaj. „Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane” jak to mówią. Żeby czymś się pochwalić musisz to najpierw doprowadzić do końca. Jeśli mówisz wszystkim dookoła co Ty planujesz zrobić a potem robisz z tego 10-20% nigdy nie będziesz traktowany poważnie, będziesz jak to mówi młodzież „fantastą”.

A fantastów w polskiej piłce chyba już wystarczy…